Helpt je om met jouw organisatie gezond en met plezier tot betere resultaten te komen 

Veranderen en eigen regie!

Nederlanders werken gemiddeld 28-35 uur per week, vaak gedurende zo’n veertig jaar. Een groot deel van ons leven zijn we dus aan het werk. Werk dat bij ons past, dat bijdraagt aan onze ontwikkeling en in een omgeving waar we ons prettig voelen, draagt bij aan ons werkgeluk en het succes van organisaties.   

Continue Veranderingen: we krijgen er allemaal mee te maken.
We worden continu uitgedaagd om te gaan met de veranderingen in onze omgeving, binnen onze organisatie en in ons eigen leven. Denk bijvoorbeeld aan maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, andere samenwerkingsvormen, een opleiding, een verhuizing, een nieuwe relatie of het beëindigen van een relatie, het krijgen van kinderen, het bieden van mantelzorg, je gezondheid … Veranderingen zijn onvermijdelijk; iedereen krijgt er in het leven mee te maken. Lucky@work heeft de ervaring en expertise om organisaties en medewerkers daar goed mee om te laten gaan. De afkorting CV krijgt een extra betekenis. Het beperkt zich niet tot een beschrijving van het arbeidsverleden maar vermeldt ook hoe je continu veranderingen realiseert en welke uitdagingen je wilt aangaan.   

Ontwikkelen is gezond en leidt tot veerkracht.
Je blijven ontwikkelen en goed omgaan met veranderingen zijn belangrijke vaardigheden geworden, zowel voor organisaties als voor medewerkers. Je kunt dus zeggen dat ontwikkelen gezond is. In ontwikkeling blijven maakt je veerkrachtig en zorgt voor het vermogen om te gaan met hetgeen er op je pad komt, zowel met moeilijkheden en tegenslag als met succes en voorspoed. Dit sluit aan bij het concept van positieve gezondheid van Machteld Huber. Zij ziet gezondheid als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren (en niet als de af- of aanwezigheid van ziekte). 

Jobfit en topfit 

Elke organisatie heeft goed functionerende, ontwikkelingsgerichte en veerkrachtige medewerkers nodig om kwalitatief goede diensten en/of producten te bieden en financieel gezond te blijven. Om jobfit en topfit te zijn, als organisatie en als individu. Jobfit betekent dat de organisatie en de klant en het werk en de medewerker bij elkaar passen en dat de organisatie en de medewerkers goed gekwalificeerd zijn voor hetgeen ze doen. Topfit betekent dat de organisatie en haar medewerkers  vitaal en veerkrachtig zijn, zodat ze hun werk goed kunnen blijven doen.

"Elke medewerker heeft er zelf belang bij en is er zelf voor verantwoordelijk om inzetbaar te blijven."

Eigen regie op inzetbaarheid
Het is belangrijk dat er een fit is en blijft tussen de behoeften van de organisatie en de kwaliteiten van medewerkers. Niet ontwikkelen van kwaliteiten is geen optie omdat dat er op termijn toe leidt dat medewerkers minder productief en inzetbaar worden binnen de organisatie en  op de arbeidsmarkt onder druk komen te staan. Elke medewerker heeft er zelf belang bij en is er zelf voor verantwoordelijk om inzetbaar te blijven. Daar wordt hij niet van ontslagen als hij ergens in dienst treedt… Die inzetbaarheid moet door de medewerker zelf onderhouden worden.  Op een manier die bij hem/haar past. De organisatie biedt ontwikkelingsmogelijkheden en kan de medewerker op verschillende manier ondersteunen om daarbij zelf regie te voeren. In het belang van de organisatie en de medewerkers.

Lucky@work werkt graag voor organisaties die het belangrijk vinden dat elke medewerker zijn/haar werk gezond, veilig en met plezier kan doen. Nu en in de toekomst. Lucky@work helpt jouw organisatie en medewerkers om in ontwikkeling te blijven en hun veerkracht te vergroten. Door medewerkers aan te moedigen en te faciliteren om zich te blijven ontwikkelen en door een leuke, inspirerende, gezonde en veilige werkomgeving te bieden, kunnen organisaties hieraan bijdragen.

Voor medewerkers betekent het dat ze regie nemen over hun eigen jobfit en topfit. Zelf de verantwoordelijkheid nemen om het werk gezond, veilig en met plezier te doen en van toegevoegde waarde te zijn voor klanten. Hoe? Door zich bewust te zijn van relevante veranderingen en zich met enige regelmaat af te vragen wat die betekenen voor hun jobfit en topfit. Zich te blijven ontwikkelen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de mogelijkheden die hun werkgever biedt.

Lucky@work helpt je om met jouw organisatie gezond
en met plezier tot betere resultaten te komen! 

Neem contact op

Wil je gezond en met plezier tot betere resultaten komen? Heb je tijdelijk een HR manager, HR advies of amplitiedeskundige nodig?  Bel, app of mail me  of vul onderstaand contactformulier in.  

Nieuwsgierig of vragen?