Meer werkplezier
=
betere resultaten!

Resultaten verbeteren met Lucky@work

  • Een grotere betrokkenheid, professionaliteit  en loyaliteit van je medewerkers, waardoor ze  langer, productiever  en met meer plezier bij jouw organisatie werken.

  • Een positief imago als werkgever: bij jou is het gras prachtig groen!

  • Een hogere inzetbaarheid van je medewerkers, dus minder arbeidsverzuim, lagere verzuim gerelateerde kosten en vooral een hogere opbrengst.

Hoe? 
Lucky@work geeft samen met jouw organisatie handen en voeten aan vitaliteit en inzetbaarheid en HR beleid en advies. Op een positieve en inspirerende manier. Op een manier die past bij waar jouw organisatie voor staat en waar je medewerkers enthousiast van worden.  Zodat je samen met je medewerkers gezond en met nog meer plezier betere resultaten bereikt. Voor jouw organisatie en voor je medewerkers. 

Door:

  • Te focussen op wat je wil: een gezonde organisatie zijn met gemotiveerde en goed gekwalificeerde medewerkers 
  • Samen positief en inspirerend  beleid m.b.t. vitaliteit en inzetbaarheid te ontwikkelen en implementeren 
  • Medewerkers te stimuleren om zelf regie en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen jobfit en topfit
  • Daarbij passende faciliteiten te selecteren en bieden: denk bijvoorbeeld aan scholing, ontspanning,  (arbo)dienstverlening, verzekeringen en software
  • Gebruik te maken van hetgeen er al is in je organisatie en (verder) te ontwikkelen wat er nog nodig is 

Resultaten waar ik TROTS op ben!

Structurele verbetering inzetbaarheid

Een zorgorganisatie kende een hoog verzuim. Het verzuimbeleid was verouderd en de verzuimbegeleiding liet te wensen over. Medewerkers stelden zich afhankelijk van de organisatie op: ze zagen hun re-integratie als de verantwoordelijkheid van de werkgever.  Door aan te sluiten bij de zorgvisie van de organisatie, er vanuit gaande dat waar je in gelooft voor je cliënten ook goed is voor je medewerkers, ontstond vitaliteitsbeleid. De medewerker wordt nu aangesproken op de eigen verantwoordelijkheid om jobfit en topfit te zijn, worden en blijven. Leidinggevenden zijn getraind en er worden inzetbaarheidscoaches ingezet. Er is zelfs samen met een softwareleverancier software ontwikkeld die de eigen regie van de medewerker faciliteert. De inzetbaarheid is enorm gestegen en al een aantal jaar hoog ten opzichte van de branche. Dit levert de organisatie jaarlijks ook nog eens een flink financieel voordeel op. 

"De inzetbaarheid is enorm gestegen en al een aantal jaar hoog ten opzichte van de branche."

Een reorganisatie in de dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking
Een team van 40 medewerkers kreeg te maken met een grote wisseling van cliënten en daardoor andere behoeften aan dagbesteding. Door medewerkers actief te betrekken bij de reorganisatie die nodig was kwam er veel energie, creativiteit en flexibiliteit los. Medewerkers prikkelden elkaar  bij het nadenken over te maken keuzes:  o.a. over soorten activiteiten die ze wilden begeleiden, werkdagen, de omvang van hun contract en collega’s met wie ze goed konden samenwerken. Alle voorkeuren kwamen op tafel . Er werd door velen mee  ‘gepuzzeld’ om tot een passend plaatje te komen.  Het resultaat? Veel draagvlak voor de uitkomst en zin om samen een nieuwe fase in te gaan.
Hoe mooi is dat! 

Ontwikkeling van een nieuwe markt
Bij een commerciële dienstverlener heb ik een nieuw klantenbestand in een nieuwe markt opgebouwd, vragen van opdrachtgevers en kwaliteiten van interimprofessionals gekoppeld en de uitvoering van een grote diversiteit aan opdrachten begeleid. Met tevreden klanten, boeiende opdrachten voor interimprofessionals en succes voor mijn werkgever als resultaten.

Rendementsverhoging administratieve afdeling
Een afdeling bij een zorgverzekeraar die zich bezig hield met het terugvorderen van onterecht uitbetaalde declaraties boekte slechte resultaten, wat demotiverend werkte. De kosten van het terugvorderen waren vaak hoger dan de opbrengst. Aanpak? Met het team de kosten van verschillende terugvorderingsactiviteiten in kaart brengen en factoren identificeren die van invloed zijn op het succes. Dat leidde tot het gericht stellen van prioriteiten, een beslisboom m.b.t. in te zetten stappen en het automatiseren van een aantal stappen. Resultaat: een goed rendement voor de organisatie en een trots en gemotiveerd team.

Medewerkers in hun kracht helpen

Bij verschillende werkgevers heb ik te maken gehad met medewerkers die een slechte naam hadden: ze zouden ongemotiveerd en negatief zijn.  Vaak afwezig zijn door ziekte of een slechte invloed hebben op de werksfeer.  Mijn ervaring is dat het veelal zeer gemotiveerde, kritische medewerkers betreft, voor wiens ideeën weinig ruimte was en die geleidelijk aan niet meer adequaat met hun ideeën en inzet om konden gaan. Mijn manier? Open en eerlijk met hen in gesprek gaan: naar hen luisteren en hen confronteren met hun houding en de gevolgen daarvan. Met als resultaat dat ze zich gehoord en gewaardeerd voelen. Ze komen op deze manier  in een positieve flow, zetten hun expertise en energie weer op een constructieve manier in, worden weer gewaardeerd door collega’s en zijn van waarde voor de organisatie. Met enige regelmaat leidde dit zelfs tot promotie.  

Lucky@work helpt je om met jouw organisatie gezond
en met plezier tot betere resultaten te komen! 

Neem contact op

Wil je gezond en met plezier tot betere resultaten komen? Heb je tijdelijk een HR manager, HR advies of amplitiedeskundige nodig?  Bel, app of mail me  of vul onderstaand contactformulier in.  

Nieuwsgierig of vragen?